0882763390 гр. София, ул. Борово 52

Къде в Европа е най-скъп квадратния метър?

Европейския пазар предлага многообразен избор от жилищно строителство на своите клиенти. Купувачите имат избор от апартамент в голям или средно голям град до къща в провинцията или в курортен град. Това е една от причините цените на квадратен метър да варират, спрямо държавата, населеното място и стандарта на живот.

Ценовите равнища на квадратен метър в различните столици варира, като понякога разликата е в пъти по-висока или по-ниска. Столицата с най-скъп квадратен метър е Лондон, където той струва 16 163 евро. Това е цената за централните части. В същото време средната заплата в града е 3880 евро. На второ място с най-скъп квадратен метър е Париж, той струва 12 178 евро. Но извън града цената достига до 8500 евро. Средната заплата във френската столица е 3000 евро. Това означава, че за един квадратен метър са нужни около 4 заплати.

Най-трудно биха могли да си закупят жилища италианците, например в центъра на Рим цената на кв.м е 7300 евро, а извън него 3400 евро. А средната заплата в града е 1700 евро,  това означава, че са необходими около 5 средни заплати за закупуването на един кв.м.

В тази класация София се нарежда в последните позиции, тъй като в центъра на града цената на кв.м е 2500 евро, а извън него 1600 евро. При средната заплата 1130 евро са необходими около 2 заплати и половина за закупуването на 1 кв.м в Центъра.

През последните години се забелязва тенденция българите да повишават качеството си на живот, а с това се повишава и покупателната им способност. Стандарт на покупателна способност е единна условна валута, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути.  Това означава, че един СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни.