0882763390 гр. София, ул. Борово 52

Българите на челна позиция в Европа за най-много недвижими имоти

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) 92,5% от домакинствата в България живеят в собствено жилище. Тази статистика ни поставя на 4 позиция в Европа за най-много недвижими имоти на глава от населението. На последно място по този показател се нарежда Обединеното Кралство – 65,2%. Въпреки спекулациите, че цените на имотите ще откажат купувачите от сключване на сделка. Тенденцията българите да искат да притежават собствено жилище се запазва.